Psalm och visa

”Sång om eldigt bemödande att vinna evig sällhet”

Så presenterades sången ”Ingen hinner fram till den eviga ron” av sångförfattaren Lars Linderot i slutet på 1700-talet. Linderot var en pietistisktinfluerad bot- och bättringspredikantoch kallades för”stormklockan i helgedomen”. Han var präst i domkyrkan i Göteborg då sången skrevs. Där var det alltid fullsatt då Linderot stod i talarstolen. Drivkraften för hans kärva förkunnelse om himmel och helvete var ett hjärta som brann av nöd för syndare. Ingen fick gå förlorad. Och resultaten lät inte vänta på sig: människor fick syndanöd och omvände sig och väckelsen i Göteborgs domkyrka väckte intresse vida omkring. Många andra präster kom för att höra Linderot. De greps av det de hörde och följde Linderots exempel i sin egen predikogärning. Linderot har också skrivit sång nr 2: ”Säg mig den vägen som leder till livet”.

På skivan finns också flera sånger präglade av den herrnhutiska väckelsen som bröt fram vid ungefär samma tid. Huvudtemat i dessa sånger är försoningen, blodet och såren. Vi har också tagit med två sånger från vårt broderland Norge. De är av betydligt yngre datum, men de har båda ett mycket angeläget budskap att förmedla. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om dem som vi gör. Från vårt östra grannland har vi hämtat sången ”Jag lyfter ögat mot himmelen”, skriven av den finske nationalskalden Johan Ludvig Runeberg i mitten av 1800-talet. Det finns många dyrbara pärlor i vår psalmskatt, och de förtjänar en mycket större uppmärksamhet än vad som vanligtvis är fallet. Texterna är så mustiga och innehållsrika och melodierna utgör ett behagligt avbrott för den som allt för ensidigt lyssnar till den moderna kristna musiken.

Vår förhoppning är att denna skiva ska väcka intresse för ett rikt arv som vi har gemensamt och bidra till att lyfta fram några psalmer och sånger som håller på att helt glömmas bort. ”Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.” Kol.4:16

Per-Arne Imsen

Producent

Provlyssna här:
Psalm & visa 
01. Här en källa rinner
02. Säg mig den vägen
03. O hur saligt
04. Dyraste Jesus
05. Jag är en kristen
06. När han kommer
07. Du har hört
08. Det er makt
09. Ingen hinner fram
10. Jag lyfter ögat
11. Anden har sänt oss bud
12. O jag vet ett land
13. Jeg er i Herrens hender